Garantie

 1. Prezentul certificat reglementeaza cadrul necesar privind garantia produselor de origine, produselor omologate sau certificate, materialelor de exploatare, astfel cum acestea toate sunt definite in OG 80/2000 si in Anexa OMTCT nr.2135/2005, materialelor de intretinere si produselor reconditionate care sunt destinate vehiculelor rutiere, introduce pe piata de firma noastra care sunt comericializate/distribuite catre consumatori, denumite in continuare produse/materiale.
 2. In sensul prezentului certificate, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:

Consumatorul este definit conform art. 2 pct 2 din OG 21/1992 repubilcata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 lit. a) din legea 449/2003, vanzatorul este persoana fizica sau juridica autorizata, care, in cadrul activitatii sale, comercializeaza produsele introduce pe piata de firma noastra in conditiile unui contract incheiat cu consumatorul, unitatea de service auto este operatorul economic care are capabilitatea tehnica adecvata de a desfasura activitati de reparatii, de intretineresi/sau de reglare functionala a vehiculelor rutiere, de reconditionare produse, precum si activitati de inlocuire de sasiuri si/sau caroserii ale vehiculelor si care, in urma unei evaluari, au fost autorizati de catre Registrul Auto Roman (RAR), conform OMTCT nr. 2.131/2005

 1. Produsele care fac obiectul prezentului certificate de garantie sunt garantate pentru defecte ce pot aparea in perioada de garantie. Garantia produselor este de 24 de luni, termen cumparat de la data cumpararii.
  • Materialele de exploatare au termen de valabilitate de minim 24 de luni daca se respecta conditiile de transport, depozitare, pastrare si manipulare, calculate de la data cumpararii.
  • Materialele de intretinere au un termen de valabilitate de minim 24 de luni daca se respecta conditiile de transport, depozitare, pastrare si manipulare, calculate de la data cumpararii.
  • Garantia se acorda pentru lipsa de conformitate si/sau vicii ascunse.
  • Pentru orice lipsa de conformitate din perioada de garantie si/sau viciu ascuns aparut in timpul duratei medii de utilizare a produsului sau materialului, firma noastra se angajeaza fata de consummator, fara solicitare unor costuri suplimentare, sa inlocuiasca ori sa repare produsul cumparat sau sa restituie pretul platit de consummator, dupa caz.
  • Garantia pentru manopera este de 3 luni de la data emiterii facturii care include manopera.
 2. DACA PRODUSUL NU ESTE IN STARE DE FUNCTIONARE ASA CUM S-A GARANTAT, REMEDIILE CONSTA, IN ACEASTA ORDINE: REPARATIA, INLOCUIREA PRODUSULUI SAU, DACA ACEST LUCRU NU VA FI POSIBIL, RESTITUIREA PRETULUI DE CUMPARARE. IN NICI UN CAZ FIRMA NOASTRA SI DISTRIBUITORII SAU DEALERII AUTORIZATI NU VOR FI SUPUSI PLATIRII ORICAROR DAUNE CE DEPASESC PRETUL DE CUMPARARE AL PRODUSULUI.

Prezentul document atesta ca produsul achizitionat beneficiaza de garantie in conditiile respecarii regulilor de instalare, utilizare, manipulare si transport:

a)copie factura/bonul fiscal de cumparare a produsului/materialului emis de vanzator;

 1. b) certificate de garantie al produsului/materialului, in original, completat corespunzator, semnat de vanzator si consummator.

c)copie dupa certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculuiu al carui produs sau material fac obiectul garantiei.

d)copia care atesta valabilitatea inspectiei tehnice periodice.

e)dovada montarii pieselor intr-un service autorizat RAR (deviz montaj) pentru tipul de motor si tipul de operatiune/lucrare, precum si documentele fiscale aferente emise de unitatea de service auto;

f)nota de constatare a lipsei de conformitate sau a viciului ascuns a produsului/materialului emisa de unitatea de service auto.

4.1 Garantia acordata prin prezentul certificate nu afecteaza drepturile consumatorului.

4.2 Drepturile legitime ale consumatorului sunt prevazute in cap. III, articolele 9-14 din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile associate acestora, Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului

4.3 MODALITATIILE DE ASIGURARE A GARANTIEI INTRETINERE, REPARARE, INLOCUIRE

4.3.1 In cazul lipsei conformitatii/viciilor ascunse, constatate/aparute in perioada de garantie/valabilitate a produsului sau materialului, consumatorul poate solicita repararea sau inlocuirea acestuia.

4.3.2 Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului/materialului la vanzator sau unitatea de service auto, pana la data repararii/inlocuirii produsului.

4.3.3 Cererea de acordare a garantiei va fi adresata firmei noastra si va fi depusa la vanzatorul sau la unitatea de la care a cumparat produsul sau materialul mentionat in documentele de cumparare, insotita de inscrisurile prevazute la lit a)-f)

4.4 Daca solicitarea de garantie este intemeiata, firma noastra va repara/inlocui in termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii de garantie, produsele/materialele neconforme, prin intermediul vanzatorului sau unitatii de service auto de la care au fost cumparate de consumator.

4.5 In cazul solicitarii de garantie prin care se invoca vicii ascunse, firma noastra va repara/inlocui produsele/materialele in termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea expertizei tehnice effectuate conform art. 13 alin. (2) din OG 21/1992, daca producatorul sau organismul ethnic abilitat care a efectuat expertiza au constatat existenta acestor vicii.

4.6 Daca din diverse motive firma noastra nu poate asigura repararea sau inlocuirea produselor/materialelor neconforme ori cu vicii ascunse, va acorda consumatorului masuri reparatorii echivalente conform art. 11 din Legea nr.449/2003.

4.7 In cazul in care solicitarea de garantie este neintemeiata, consumatorul va suporta cheltuielile aferente cercetarii/expertizarii produsului/materialului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse (costuri postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare).

4.8 Produsele si materialele inlocuite in perioada de garantie devin proprietatea firmei noastra si vor fi predate de consummator vanzatorului sau unitatii de service auto.

 1. SITUATII CARE EXONEREAZA FIRMA NOASTRA DE RASPUNDEREA PRIVIND GARANTIA SAU CARE CONDUC LA IESIREA DIN GARANTIE A PRODUSULUI/MATERIALULUI:

5.1 Produsul/materialul cumparat de consummator nu a fost introdus pe piata de firma noastra.

5.2 Consumatorul a comandat in mod gresit produsul sau a furnizat date de identificare eronate.

5.3 Consumatorul nu solicita garantia in termenul mentionat in prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documente prevazute la pct. 4 lit. a-f, ori acestea sunt completate gresit, incomplete sau necorespunzator.

5.4 Consumatorul a pierdut certificatul de garantie.

5.5 Produsul/materialul a fost utilizat in alte scopuri sau pe alte vehicule decat cele indicate de producator.

5.6 Produsele prezinta o uzura normala datoriata functionarii.

5.7 Produsele nu au fost montate/instalate/reglate/verificat intr-o unitate de service auto autorizata conform prevederilor de la pct. 3 din prezentul certificat ori de catre producatorul autovehiculului, ori aceste operatiuni au fost effectuate fara scule ori dispozitive adecvate, fara respectarea tehnologiei de lucru stabilita de constructorul vehiculului sau a fabricantului produsului.

5.8 La terminarea reparatiilor unitatea de service auto nu a efectuat operatiile de verificare, etalonare, reglare impuse de constructorul vehiculului sau fabricantul produselor.

5.9 Produsul a fost montat incorect sau impreuna cu piesele conexe uzate, neconforme cu specificatiile producatorului, defecte sau modificate.

5.10 Uzura sau defectul produsului se datoreaza suprasolicitarii, intretinerii sau reglajelor/verificarilor periodice necorespunzatoare, ori a interventiilor neautorizate asupra produsului in perioada de garantie a acestora.

5.11 Produsul prezinta urme de lovituri, socuri mecanice, zgarieturi, rupture, fisuri, indoituri, deformari, care nu ii sunt imputabile, sau a suferit actiunea unor factori externi procesului normal de functionare.

5.12 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice); situatii provocate de hazard, starea drumurilor si conducerea autovehiculului: impact cu corpuri dure si taieturi accidentale, frecari laterale sau centrale cu efecte de uzura si dezvoltare caldura, continuarea rulajului cu diferite corpuri taioase.

5.13 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit in alte scopuri decat cel prevazut de constructor sau a fost exploatat in conditii necorespunzatoare: porniri cu robot sau prin tractare, depasirea greutatii maxime admise, competitii sportive, raliuri, ori au fost modificate instalatiile si sistemele acestuia.

5.14 Instalarea neautorizata pe vehicul de echipamente/accesorii altele decat cele din echiparea din fabrica, care ar putea afecta functionalitatea produsului reclamat.

5.15 Deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului  datoriata transportului, manipularii, depozitarii, pastrarii, utilizarii, exploatarii necorespunzatoare, ori a contactului cu produse chimice agresive sau apropierii de surse de caldura.

5.16 Seria/marcajul/codul constructive sau de identificare al produsului a fost sters sau acesta prezinta marcari ori stantari artizanale.

5.17 Demontarea in parti componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producator, acolo unde este cazul.

5.18 Piesa s-a defectat datorita altor cauze din sistemul din care face parte.

5.19 Exploatarea necorespunzatoare a vehiculului prin: neefectuarea rodajelor, a turatiei maxime admise, depasirea parametrilor de lucru ale sistemelor, supraincarcaturiilor.

5.20 Defectarea produselor datoriata prezentei corpurilor straine, praful, mizeriei in zonele de functionare a acestora (Ex: sistemul de ungere, hydraulic, admisie, etc.)

5.21 Nerespectarea intervalului si a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului.

5.22 Alte situatii in care se exclude sau se pierd garantiile:

– depozitarea incorecta: deformare prin incidente de indoire, presare sau lovire,  apropiere de surse de caldura; contact cu produse chimice agresive; expunere indelungata la actiunea factorilor atmosferici;

– alegera si montarea incorecta a pieselor; neconformizarea cu caracteristicile prevazute in cartea de identitate a autovehiculului; nerespectarea pozitiei de montaj; piesa a fost gresita aleasa sau a fost utilizata pentru alt scopdecat cel indicat de producator.

– piesa s-a uzat sau deteriorate supra solicitarii, intretinerii incorecte sau sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandarilor producatorului autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nua stability verificarile si reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producatori;

– defectiuni in functionarea autovehiculului: abateri ale unghiurilor ansamblului de directie; functionarea defectuoasa a sistemului de frnare, functionarea unor amortizoare defcte; indoirea axelor si functionarea defectuoasa a diferentialului, improvizatii ce nu respecta regulile de siguranta a circulatiei ai de intretinere a autovehiculului;

– defectiuni in functionarea autovehiculului; contact cu substante chimice si petroliere;

– piesa a fost gresit aleasa sau a fost utilizata pentru alt scop decat cel indicat in catalogul producatorului;

– piesa nu a fost identificata correct datoriata prezentarii de catre comparator a unor date eronate sau nu a fost comparata la montaj cu piesa de inlocuit.

Privacy Preference Center

  Necessary

  PHPSESSID, gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],__cfduid

  Advertising

  Analytics

  _gid_,_ga, _gat

  Other