Soluţionarea litigiilor

Conducerea firmei Pro Turbo va face tot posibilul ca neînţelegerile privind orice tip de dispută între aceasta şi terţe părţi să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, soluţionarea litigiilor va reveni instanţei judecătoreşti competente din România.Call Now Button